10.2 C
Sibiu
vineri, aprilie 19, 2024

Întâietatea femeii

Foarte mulți cred că, întâietatea care se...

Paștile, credința și știința

Din primele secole, creștinii nu s-au înțeles...

Sfinții 40 Mucenici prăznuiți la Râul Sadului

An de an, la începutul primăverii, în...

Corul Bisericii din Râșnov la Sighișoara

ArticoleCorul Bisericii din Râșnov la Sighișoara

Cântați-i Lui cântare nouă, cântați-i frumos, cu strigăt de bucurie (Ps. 32, 3)

La invitația corului Vox Animi al Catedralei din Sighișoara, venită prin glasul doamnei dirijor Ana Rodica Proteasa, corul bisericii „Sfântul Nicolae” din Râșnov a dat răspunsurile la Sfânta Liturghie în Duminica Ortodoxiei în măreața biserică ortodoxă a vechiului burg transilvan.

Biserica cu hramul Sfânta Treime din Sighisoara, ridicată în perioada interbelică, alături celelalte catedrale ridicate în același interval în diferite orașe mari ale Transilvaniei și Banatului, punctează și aici triumful unirii tuturor teritoriilor locuite de români intr-un singur stat. Ea își înalță turnurile ca niste mâini întinse spre cer, drept mulțumire lui Dumnezeu pentru împlinirea voii Sale în acest sens, așa cum oarecând Catedrala din Sibiu, Maica Bisericilor din Mitropolie, și-a înălțat turnurile drept semn că glasul românilor ortodocși se va face auzit în toate cetățile Transilvaniei. Nu întâmplător toate aceste catedrale sunt ridicate și împodobite în stil bizantin, exprimând perpetua unitate în credința răsăriteană a locuitorilor români ai acestor meleaguri.

De începutul acestei biserici se leagă și nașterea unui cor bisericesc, care avea să împodobească muzical rugăciunea românilor sighișoreni de atunci încoace. Această formație, numită astăzi Vox Animi (vocea sufletului), are, alături de slujirea prin cântare, o bogată activitate culturală și de caritate și duce mai departe cu demnitate și însuflețire tradiția cântului coral bisericesc din Transilvania.

În ideea promovării unei colaborări între cele două formații corale, fiecare din ele parte a unei comunități bisericești cu tradiție în acest sens, corul bisericii din Râșnov, dirijat de Bogdan Vîlcan, a dat curs invitației și s-a pregătit pentru a cânta la Sfânta Liturghie duminică, 24 Martie 2024, în Duminica Ortodoxiei, în catedrala sighișoreană. Acest cor este de asemenea o formație cu tradiție, a cărui slujire prin cântare în biserica din Râșnov este atestată încă din 1912.

Gazdele, părinții parohi Petru Bleahu și Mircea Ceușan, alături de membrii formației corale Vox Animi, ne-au primit cu căldură și bucurie, integrându-ne în atmosfera liturgică unică dată de acest măreț edificiu. Deși a fost prima întâlnire, duhul iubirii evanghelice împărtășite în trupul aceleiași credințe ne-a condus în așa fel încât bolțile catedralei au primit ca într-un glas rugăciunea comună. Fiind prima duminică a Postului Mare, aceasta a fost articulată în cuvintele și cântările dumnezeiștii Liturghii a Marelui Vasile. Astfel, la Axion s-a cântat De tine se bucură într-o armonizare a melodiei tradiționale în glasul 8 din Transilvania, iar la Chinonic s-au cântat piese potrivite cu tematica Pătimirii Mântuitorului.
Părintele paroh a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod la Duminica Ortodoxiei, care tâlcuiește atât de potrivit și de necesar cinstirea sfintelor icoane, după care a adresat mulțumiri calde pentru corul bisericii din Râșnov. Cuvinte calde și gânduri bune au fost transmise cu bucurie și de membrii corului Vox Animi, care ne-au însoțit în rugăciune.

Urmând păstrarea și ducerea mai departe a cântării corale bisericești, alături de punerea în
valoare a specficului acestei cântări, care împletește în rugăciune cuvântul și muzica dezvoltată armonic, cele două formații corale au în comun și părți din repertoriu: Fericirile de Timotei Popovici, Răspunsurile mari de Gheorghe Cucu, Tatăl nostru de I. D. Chirescu sunt doar câteva exemple. Pornind de la elementele comune, împreună-lucrarea ansamblurilor corale începută la această Duminică a Ortodoxiei va continua, cu scopul zidirii duhovnicești atât a membrilor lor, cât și a comunităților în care cele două coruri își desfășoară slujirea.

Bogdan Vîlcan

Check out our other content

Check out other tags:

Most Popular Articles