10.2 C
Sibiu
vineri, aprilie 19, 2024

Corul Bisericii din Râșnov la Sighișoara

Cântați-i Lui cântare nouă, cântați-i frumos, cu...

Întâietatea femeii

Foarte mulți cred că, întâietatea care se...

Paștile, credința și știința

Din primele secole, creștinii nu s-au înțeles...

Sfântul Petru Crysologul, Omilii la Crezul Apostolic și Tatăl nostru

Teologie și Spiritualitate OrtodoxăSfântul Petru Crysologul, Omilii la Crezul Apostolic și Tatăl nostru

În contextul anului omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinilor, am socotit de cuviință să binecuvântăm apariția lucrării Sfântul Petru Crysologul, Omilii la Crezul Apostolic și Tatăl nostru. Text. Context. Subtext (Ed. Andreiana, Sibiu, 2022, 224 p.). Ea este realizată de tânărul cadru didactic Dragoș Boicu de la Facultatea de Teologie din Sibiu.

Lucrarea se dovedește a fi o traducere inspirată, atentă și precis ancorată în istoria „poveștii” omiletice (un capitol ne și propune coordonatele sumare ale vieții lui Petru Crysologul – locul, persoana și epoca sa – pp. 19- 44) care dispune de introduceri serioase în înțelegerea mecanismelor aducerii sale la lumina tiparului în tălmăcire românească. Poate că, citind atenți la tâlcuirile Sfântului acestuia, sufletul nostru va înțelege de ce e nevoie de rațiune luminată pentru a înțelege marea taină a prezenței Fiului Celui Întrupat într-o lume mereu parcă pusă de dezagregări ale sensului ei dintâi: slăvirea iubirii Creatorului. Și putem înțelege mai bine modul în care mintea creștină a celor de demult înțelegea rostirea înaltă a unor astfel de cuvinte entuziasmante cultural și spiritual. Dragoș Boicu a surprins în traducerea și transpunerea editorială a textului exact această incredibilă simbioză duhovnicească prin care Sfântul Petru Crysologul s-a impus contemporanilor și istoriei creștine ca atare. Nu ne rămâne decât să nădăjduim că munca sa nu se va opri aici. Tălmăcind adevăruri de credință de care lumea are atât de mare nevoie, împlinește bucuria dintotdeauna a profesorului de teologie: mărturisirea în Hristos a temeliilor lumii.

Binecuvântăm apariția acestei lucrări la Editura Andreiana a Mitropoliei Ardealului și îl felicităm pe traducător pentru munca realizării volumului de față și nădăjduim ca aceasta va fi de mare folos cititorilor.

Mitropolitul Laurenţiu

Check out our other content

Check out other tags:

Most Popular Articles