6.3 C
Sibiu
vineri, aprilie 19, 2024

Corul Bisericii din Râșnov la Sighișoara

Cântați-i Lui cântare nouă, cântați-i frumos, cu...

Întâietatea femeii

Foarte mulți cred că, întâietatea care se...

Paștile, credința și știința

Din primele secole, creștinii nu s-au înțeles...

Slujind prin cântare. Corul Bisericii Sfântul Nicolae din Râșnov

ArticoleSlujind prin cântare. Corul Bisericii Sfântul Nicolae din Râșnov
Cântați-I Lui cu cântare nouă, cântați-i frumos, cu strigăt de bucurie (Ps. 32, 3)
Cântarea este, pentru creștini, un mod atât de firesc de a-și articula rugăciunea publică, încât, iată, o proporție covârșitoare a cultului se desfășoară în ambianță muzicală. Duhul a găsit cu cale să povățuiască generații întregi de imnografi și cântăreți în așa fel încât rugăciunea cântată a ajuns la dezvoltarea de care se bucură astăzi Biserica. Desemnarea, la nivelul Patriarhiei Române, a acestui an drept anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești ne-a oferit fericitul prilej de a ne îndrepta atenția spre această parte atât de consistentă a rugăciunii.
Fiind moștenitori, dar și lucrători, la măsura noastră, ai tezaurului imnografic și muzical răsăritean, care a ajuns până la noi, românii ortodocși de astăzi, pe diferite căi și în diferite forme,ne găsim, deopotrivă, responsabili pentru păstrarea și cultivarea acestuia. Unul din modurile cele mai la îndemână pentru cei cu o minimă pregătire muzicală este însăși cântarea, care presupune, pe de o parte, transmiterea mesajului cuprins într-o rugăciune sau alta, și pe de altă parte, punerea vocii în slujba creării atmosferei potrivite pentru rugăciune, într-o biserică. Pe lângă cântăreții bisericești propriu-ziși, care răspund chemării și pregătirii lor prin cântarea de strană la toate rânduielile bisericești, corurile bisericești sunt un mod aparte de a face acest lucru posibil.
Tradiția corală în bisericile românilor nu are o vechime mai mare de două sute de ani. Ea a început prin traducerea diferitelor piese din muzica altor biserici ortodoxe, însă autorii locali au purces destul de repede la crearea unui repertoriu propriu, care conține, alături de adaptări și traduceri, opere complet originale și opere care au la bază melodiile tradiționale de strană, de sorginte bizantină. Modul în care corurile bisericești, împreună cu repertoriul potrivit și-au dobândit un loc în tradiția Bisericii românești a fost studiat și prezentat de specialiști, între care Mihai Poslușnicu, Gheorghe Șoima, Nicu Moldoveanu sunt doar câteva dintre numele relevante.

Acestei tradiții de a-L lăuda pe Dumnezeu prin cântarea corală i se racordează și comunitatea bisericească din Râșnov destul de timpuriu. Dacă în 1909, corul învățătorilor din loc a cântat, cu o ocazie festivă, Liturghia măestrului G. Dima (eveniment relatat în Gazeta Transilvaniei, nr. 179/20 August 1909), putem admite faptul că pregătirea muzicală a învățătorilor școlii confesionale le permitea susținerea unui cor în marea biserică parohială.

Descriind Râșnovul și împrejurimile lui, intr-un articol scris în anul 1912, cu ocazia unei șederi prelungite, A. D. Xenopol apreciază legătura strânsă dintre locuitorii români și biserica lor ortodoxă:

Ca parte morală, românii țin mult la religia și biserica lor. Am asistat la o liturghie de Duminică în marea biserică românească din Râșnov. Slujba dumnezeiască frumos săvârșită de doi preoți, fără diacon, și cu ajutorul unui cor sătesc condus de învățătorul Bratu Tipeiu, a fost sfârșită prin o predică la care preotul Em. Proca adăogi  pe lângă cele bisericești și îndemnuri la păstrarea legii și a limbii ca paveze ale neamului românesc. (A. D. Xenopol, Rîșnovul de lîngă Brașov, în Viața Romînească, An.7, Nr.5-6, 1912, p.196). Iată-l deci pe marele istoric considerând important să descrie calitatea serviciului divin desfășurat aici, inclusiv prezența unui cor sătesc.

Existența corului bisericesc este confirmată și prin concertul caritabil desfășurat în biserică la Boboteaza anului 1916 pentru ajutorarea orfanilor, în timpul Primului Război Mondial: Domnul Învățător Bartolomeu Tipeiu cu mare stăruință a pregătit corul bisericesc pentru această serbare. Publicul s-a grăbit(…)a asculta cântările îngerești ale corului (…) producțiunea a reușit pe deplin (…) Dl Paroh C. Proca mulțumește dlui înv. B.Tipeiu pentru munca și stăruința prestată, dând poporului ocaziunea, și în aceste timpuri grele, de a asculta multe lucruri frumoase. Îl roagă, ca și la alte ocasiuni să arangeze astfel de producțiuni frumoase. Iată deci că în anii primului război mondial exista la Râșnov un cor bisericesc, deci care dădea răspunsurile la Sfânta Liturghie, capabil să pregătească cu succes un program de concert. Articolul, publicat în numerele 20 și 21 ale Gazetei Transilvaniei din Ianuarie 1916, sub numele Pentru Soldații noștri, descrie atenția pe care comunitatea râșnoveană, la îndemnul  și prin exemplul preotului Constantin Proca, găsește cu cale să împărtășească cu cei încercați – soldații români care luptau pe front, și orfanii acestora – bucuria sărbătorilor de iarnă. Între participanții la colecta organizată cu acest prilej, sunt menționați nominal și membrii corului bisericii.

Așadar, de peste 100 de ani, sfânta Liturghie duminicală este împodobită, în biserica din Râșnov, cu rugăciunea cântată a unui cor mixt format din membri ai comunității care, cu necesara stăruință (cu atât mai necesară cu cât formația este de amatori), își aduce partea de slujire, către Dumnezeu și către comunitate. Perpetuarea neîntreruptă a acestei tradiții, de a-I cânta frumos lui Dumnezeu, este susținută de un repertoriu divers de cântări bisericești corale. Din acesta nu lipsesc piese din operele monumentale ale lui Gavriil Musicescu sau Gheorghe Cucu, însă firul roșu al cântărilor liturghiei îl reprezintă creația lui Timotei Popovici. Prin lucrările lui, încă sunt prezente melodii ale primei liturghii corale cântate în Ardeal– așa-numita liturghie grecească armonizată de Benedict Randhartinger pe baza melodiilor bisericii grecești din Viena. De asemenea, corul cântă compoziții și armonizări pentru care Timotei Popovici a avut la bază vechile melodii de strană din Transilvania, rămânând astfel în duhul cântării bisericești din această zonă a țării. Colindele și cântecele de stea sunt un alt prilej prin care corul își face simțită în comunitate lucrarea de laudă a lui Dumnezeu prin cântare, în preajma sărbătorilor, fie prin concertul de colinde îndătinat, al cărui început a fost pus acum 107 ani, fie prin participări la diferite reuniuni și concursuri.

A comunica cu Dumnezeu, a-L propovădui și a-i mulțumi, unind oamenii, prin rugăciunea cântată, este un privilegiu de care se bucură corul bisericii, asemeni tuturor cântăreților care împlinesc această slujbă. Cu sprijinul constant al preoților parohi care au slujit altarul și comunitatea râșnoveană, existența corului este împletită organic cu închinarea adusă de membrii acesteia de-a lungul anilor, pe calea mântuirii.

Cântarea în sine este doar partea vizibilă pentru comunitate. În spatele ei stau orele de pregătire, de repetiții, adaptările, corecțiile, întreaga muncă de organizare care implică diferite grade de prezență și lucrare a membrilor corului. De o importanță majoră este sprijinul familiilor noastre, manifestat în diferite moduri, de la simpla acceptare a faptului că o parte din timpul nostru îi este dedicat lui Dumnezeu, prin cor, până la implicarea cot la cot în activități, așa cum se întâmplă în cazul soției dirijorului, soprană în cor. Acestei susțineri a familiilor, deloc neglijabile, care ne face pe toți părtași la cântatul frumos pentru Dumnezeu, îi suntem cu toții recunoscători.

Între semnele văzute ale recunoștinței  pentru activitatea corului, un loc deosebit de important îl ocupă actul de cinstire conferit de Înaltpreasfinția Sa, Dr. Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, cu ocazia Sfintei Liturghii Arhierești din 19.11.2023. Acest act de cinstire ne onorează și ne încurajează să continuăm cu râvnă susținută activitatea noastră în ogorul Domnului din acest colț binecuvântat de Dumnezeu al Transilvaniei.

Drd. Bogdan Vîlcan

Check out our other content

Check out other tags:

Most Popular Articles